چشم انداز

چشم انداز شرکت طرح و کار

کشور ما ایران در معرض بحرانی بی آبی قرار دارد. در به وجود آمدن این بحران چندین عامل به صورت هم افزا تاثیر داشته اند که مهمترین آن ها، کاهش بی سابقه بارش، عدم مدیریت صحیح منابع آب، طرح های سد سازی و انتقال آب مطالعه نشده، افزایش جمعیت و عدم پراکندگی جمعیت و صنایع را می توان نام برد. چشم انداز شرکت طرح و کار ایفای نقش موثر در حل معضل بی آبی کشور از طریق ارائه سیستم های بازیافت آب از فاضلاب و همچنین تولید آب شیرین از دریا می باشد.
هدف شرکت طرح و کار (دانش بنیان) پاسخ به این سوال است که چگونه می توان منابع جدیدی برای آب مورد نیاز صنایع تولیدی پیدا کرد که هم پایدار بوده و هم تولید آن از منظر اقتصادی دارای سود و فایده باشد. این منابع جدید، استفاده مجدد از فاضلاب صنعتی و خانگی و همچنین منابع بی پایان آب دریا در جنوب و شمال کشور می باشد.

امروزه دفع فاضلاب به محیط زیست علاوه بر تخریب زیست بوم، سبب آلوده شدن منابع آب زیر زمینی شده است. بنابراین با تصفیه مجدد فاضلاب و تولید آب می توان ضمن حفظ محیط زیست، منبعی پایدار برای آب مصرفی صنایع تولید نمود. ما معتقدیم که فاضلاب یک سرمایه است. با پیشرفت تکنولوژی های نوین تصفیه فاضلاب و گسترش دانش در این زمینه، امروزه می توان فاضلاب تمامی کارخانجات، صنایع آلاینده و مجتمع های انسانی را به صورت کامل تصفیه نمود و آب را به چرخه تولید بازگرداند.

شرایط جغرافیایی ایران و در دسترس بودن منابع عظیم آب دریا در شمال و جنوب فرصتی مناسب برای تهیه و تولید آب شیرین است. البته صرف هزینه و سرمایه گذاری در این زمینه، از مهمترین چالش های پیش رو می باشد. لذا شرکت طرح و کار می کوشد با بهینه ترین روش ها، انواع آب شیرین کن دریایی را جهت کمک به مشکل بی آبی، طراحی و تولید نماید.