Projects - تیکنر و فیلترپرس سنگبری نجف آباد

تیکنر و فیلترپرس سنگبری نجف آباد


توضیحات Project

تیکنر و فیلترپرس سنگبری

محل انجام و پیاده سازی پروژه

پروژه مذکور در نجف آباد اجرا گردیده است

پیشرفت پروژه
85%
طراحی و ساخت
92%
بازسازی
74%

مشخصات عمومی پروژه:
ظرفیت پساب کارخانه:  200 متر مکعب در ساعت
درصد جامدات وزنی ورودی: 6 الی 8 درصد وزنی
دبی جرمی ورودی به تیکنر: 12 تن جامدات در ساعت
قطر تیکنر: 8 متر
ارتفاع تیکنر: 11 متر
جنس ورق: کربن استیل ST37
رنگ بدنه: اپوکسی ضد سایش
دبی لجن: 12 متر مکعب در ساعت
درصد جامدات لجن: 60 الی 65 درصد وزنی
درصد جامدات بعد فیلتر پرس: بیش از 95 درصد
تعداد صفحات فیلتر پرس: 20 عدد سایز 1 متر در 1 متر
دبی آب تصفیه شده: 180 متر مکعب در ساعت