چشم انداز

چشم انداز شرکت طرح و کار

کشور ما ایران در معرض بحرانی بی‌آبی قرار دارد و در به وجود آمدن این بحران، چندین عامل به صورت هم افزا تاثیر داشته‌اند که مهمترین آن‌ها: کاهش بی‌سابقه بارش، عدم مدیریت صحیح منابع آب، طرح‌های سد سازی و انتقال آب مطالعه نشده، افزایش جمعیت و عدم پراکندگی جمعیت و انواع صنایع را می‌توان نام برد.
چشم انداز شرکت طرح و کار؛ ایفای نقش موثر در حل معضل بی آبی کشور، از طریق ارائه سیستم‌های بازیافت آب از فاضلاب و همچنین تولید آب شیرین از دریا است.
هدف شرکت طرح و کار (دانش بنیان) پاسخ به این سوال است که چگونه می‌توان منابع جدیدی برای آب مورد نیاز صنایع تولیدی، پیدا کرد که هم پایدار بوده و هم تولید آن از منظر اقتصادی دارای سود و فایده باشد.
این منابع جدید می‌تواند استفاده مجدد از فاضلاب صنعتی و خانگی و همچنین منابع بی پایان آب دریا در جنوب و شمال کشور باشد.

امروزه دفع فاضلاب در محیط زیست؛ علاوه بر تخریب زیست بوم، سبب آلوده شدن منابع آب زیرزمینی شده است. بنابراین با تصفیه مجدد فاضلاب و تولید آب، می‌توان ضمن حفظ محیط زیست، منبعی پایدار برای آب مصرفی صنایع تولید نمود.

ما معتقدیم که “فاضلاب” یک سرمایه است و امروزه با پیشرفت تکنولوژی‌های نوین در تصفیه فاضلاب و گسترش دانش در این زمینه، می‌توان فاضلاب تمامی کارخانجات، صنایع آلاینده و مجتمع‌ها را به صورت کامل تصفیه نمود و آب را به چرخه تولید بازگرداند.

شرایط جغرافیایی ایران و در دسترس بودن منابع عظیم آب دریا در شمال و جنوب، فرصتی مناسب برای تهیه و تولید آب شیرین است. البته صرف هزینه و سرمایه گذاری در این زمینه، از مهمترین چالش‌‎های پیش رو می‌باشد؛ لذا شرکت طرح و کار می‌کوشد تا  بهینه‌ترین روش‌های انواع آب شیرین کن دریایی را جهت کمک به مشکل بی‌آبی، طراحی و تولید نماید.