پروژه ها - تصفیه فاضلاب فرش پاتریس

تصفیه فاضلاب فرش پاتریس


توضیحات Project

تصفیه فاضلاب فرش پاتریس

محل انجام و پیاده سازی پروژه

کارخانه فرش پاتریس واقع در ..............

پیشرفت پروژه
۸۵%
طراحی و ساخت
۹۲%
پشتیبانی و نگهداری
۷۸%

طراحی ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب

مشخصات عمومی پروژه:

دبی یا ظرفیت پساب صنعتی: ۶۰ مترمکعب در روز
نوع پساب صنعتی: پساب صنعتی حاصل از رنگرزی الیاف پارچه، اسیدی و دارای ذرات معلق
دبی یا ظرفیت پساب بهداشتی: ۳۰ مترمکعب در روز
نوع پساب بهداشتی: پساب بهداشتی حاوی چربی و روغن رستوران و ترکیبات آلی
اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) پساب خام: ۴۶۰۰ میلی گرم در لیتر
اکسیژن خواهی بیولوژیکی (BOD) پساب خام: ۴۳۰ میلی گرم در لیتر
مصرف پساب تصفیه شده : آبیاری و کشاورزی
اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) پساب تصفیه شده: ۲۰۰ میلی گرم در لیتر
جنس سازه تصفیه خانه: کربن استیل
توان کل سیستم : ۳۰ کیلو وات
واحدهای پیش تصفیه: انعقاد الکتریکی (EC) ، اکسیداسیون (COP) و انعقاد شیمیایی
واحدهای تصفیه بیولوژیکی: بی هوازی (UABR) و هوازی (PBBR) و هوادهی گسترده (EAAS)