پروژه ها - تصفیه فاضلاب سامانه حمل و نقل فضایی

تصفیه فاضلاب سامانه حمل و نقل فضایی


توضیحات Project

تصفیه فاضلاب سامانه حمل و نقل فضایی

به زودی گزارش متنی از این پروژه نیز به دست ما خواهد رسید 🙂

محل انجام و پیاده سازی پروژه

سامانه حمل و نقل فضایی واقع در ...........

پیشرفت پروژه
۱۰۰%
سهم طراحی و ساخت
۹۵%
پیاده سازی و اجرا
۱۰۰%
پشتیبانی و نگهداری
۷۰%

تصفیه فاضلاب سامانه حمل و نقل فضایی- طرح و کار