پروژه ها - تیکنر و فیلترپرس سنگبری نجف آباد

تیکنر و فیلترپرس سنگبری نجف آباد


توضیحات Project

تیکنر و فیلترپرس سنگبری

محل انجام و پیاده سازی پروژه

پروژه مذکور در نجف آباد اجرا گردیده است

پیشرفت پروژه
۸۵%
طراحی و ساخت
۹۲%
بازسازی
۷۴%

مشخصات عمومی پروژه:
ظرفیت پساب کارخانه:  ۲۰۰ متر مکعب در ساعت
درصد جامدات وزنی ورودی: ۶ الی ۸ درصد وزنی
دبی جرمی ورودی به تیکنر: ۱۲ تن جامدات در ساعت
قطر تیکنر: ۸ متر
ارتفاع تیکنر: ۱۱ متر
جنس ورق: کربن استیل ST37
رنگ بدنه: اپوکسی ضد سایش
دبی لجن: ۱۲ متر مکعب در ساعت
درصد جامدات لجن: ۶۰ الی ۶۵ درصد وزنی
درصد جامدات بعد فیلتر پرس: بیش از ۹۵ درصد
تعداد صفحات فیلتر پرس: ۲۰ عدد سایز ۱ متر در ۱ متر
دبی آب تصفیه شده: ۱۸۰ متر مکعب در ساعت

تیکنر و فیلترپرس سنگبری- طرح و کار