پروژه ها - آب شیرین کن دریایی عسلویه

آب شیرین کن دریایی عسلویه


توضیحات Project

آب شیرین کن دریایی

محل انجام و پیاده سازی پروژه

پروژه واقع در عسلویه

پیشرفت پروژه
۸۵%
طراحی و ساخت
۹۲%

مشخصات عمومی پروژه

ظرفیت دستگاه: ۵۲۰ متر مکعب در شبانه روز
درصد بازیافت: ۴۰ درصد
حداکثر فشار: ۳۵ اتمسفر
کیفیت آب ورودی: TDS = 40,000 mg/lit
تعداد کل ممبران ها: ۹۶۰ عدد
نوع ممبران: SW-30HRLE-400 (Filmtec USA)
پیش تصفیه: پمپ خوراک، دیسک فیلتر، میکروفیلتر
توان کلی سیستم: ۲ مگاوات
تزریق مواد شیمیایی: کلر، آنتی اسکالانت،اسید و ماده SMBS
نوع مصرف آب: آب صنعتی