پروژه ها - پکیج تزریق شرکت نفت و گاز پارس POGC

پکیج تزریق شرکت نفت و گاز پارس POGC


توضیحات Project

پکیج تزریق شرکت نفت و گاز پارس POGC

به زودی گزارش متنی از این پروژه نیز به دست ما خواهد رسید 🙂

محل انجام و پیاده سازی پروژه

شرکت نفت و گاز پارس POGC واقع در ...........

توسعه و راه اندازی
۹۰%
سهم طراحی و ساخت
۹۵%
پیاده سازی و اجرا
۱۰۰%
پشتیبانی و نگهداری
۷۰%

پکیج تزریق شرکت نفت و گاز پارس POGC- طرح و کار