تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب بهداشتی-پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب بهداشتی به منظور از بین بردن آلودگی‌های میکروبی و تصفیه کلیه عوامل آلاینده؛ طراحی و ساخت می‌گردد.

بخش عمده ای از آب مصرفی در جوامع شهری و خانگی به فاضلاب تبدیل می‌شود و این پساب حاوی انواع مواد آلی، چربی، کربوهیدرات و ذرات جامد است که قبل از بازگرداندن آن به چرخه طبیعت بایستی تصفیه گردد.

مهم‌ترین روش‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی، استفاده از روش‌های بیولوژیکی شامل هوازی و بی هوازی است. حذف ذرات جامد معلق موجود در فاضلاب خانگی به روش‌های فیزیکی و جداسازی چربی و سپس استفاده از واحد هوادهی و ته نشینی؛ رایج‌ترین نوع تصفیه می‌باشد. با استفاده از این پکیج می‌توان پساب را به منظور آبیاری و یا تخلیه، به رودها و دریا استفاده نمود.

تصفیه فاضلاب بهداشتی به صورت سازه‌ها و پکیج‌های فلزی و بتنی و پلی اتیلن در شرکت فنی مهندسی طرح و کار طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی می‌گردد. این شرکت مجری انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی در ابعاد مختلف می‌باشد و توانسته با تصفیه پساب، از منابع تجدیدپذیر آب استفاده بهینه نماید.

تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب بهداشتی در مجامع شهری

آب‌های مصرف شده در زندگی شهری به نحوی به منابع اولیه خود برمی‌گردند؛ ولی اغلب آبی که پس از کاربرد به منبع اولیه خود بر می‌گردد، به لحاظ کیفیت؛ مشابه آب اولیه نبوده و موادی نظیر پروتئین‌ها، چربی‌ها، کربوهیدرات‌ها، مواد پاک کننده صابونی یا دترجنت‌ها به آب مصرفی اضافه می‌شوند. بنابراین ضرورت استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به منظور برگرداندن آب به چرخه وجود دارد.

به آب‌های مصرف شده روزانه که توسط انسان به چرخه طبیعت برگردانده می‌شود؛ فاضلاب انسانی یا بهداشتی گویند. فاضلاب ماده رقیقی شامل ۹۹% آب و ۱% جامدات است که می‌تواند حاوی ترکیبات بیولوژیکی و باکتری‌های بیماری‌زا باشد.

فاضلاب بهداشتی یا شهری را از نظر ترکیب فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی در سه گروه قوی، متوسط و ضعیف طبقه بندی می‌کنند. رنگ فاضلاب خانگی در صورت تازه بودن خاکستری است و اگر کهنه و گندیده باشد، تیره و سیاه خواهد بود. بوی فاضلاب در واقع گاز ناشی از متلاشی شدن مواد آلی موجود در ترکیبات فاضلاب، تحت فعالیت باکتری‌های بی هوازی می‌باشد. در صورتی که فاضلاب تازه باشد، بوی آن شبیه به کف صابون و در غیر اینصورت بویی شبیه به تخم مرغ گندیده خواهد داشت.

در برخی از پکیج‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی از واحد بی هوازی؛ به منظور تصفیه استفاده می‌شود که بوی تقریبا زیادی خواهد داشت.

جدول مربوط به آنالیز فاضلاب بهداشتی

ترکیب فاضلاب

ضعیفمتوسط

قوی

رنگ فاضلاب تازهخاکستری

خاکستریخاکستری
رنگ فاضلاب کهنه


مایل به سیاهمایل به سیاه

مایل به سیاهBOD5


۲۰۰۲۵۰۶۰۰

COD
۴۰۰

۷۰۰

۱۰۰۰TSS


۱۰۰۲۰۰۳۰۰

TKN

۱۵

۴۰

۶۰

فرایند بیولوژیکی پکیج تصفیه فاضلاب

معمولا در ایران، پکیج تصفیه فاضلاب بر پایه روش لجن فعال اعم از EAAS، MBBR، IFAS و A2O طراحی و ساخت می‌گردد و در ذیل به شرح مختصری ازین روش‌ها خواهیم پرداخت.

طراحی تصفیه فاضلاب بهداشتی (خانگی) با فرایند EAAS  یا هوادهی گسترده

طراحی تصفیه فاضلاب بهداشتی (خانگی) با فرایند EAAS  یا هوادهی گسترده، روش متعارفیست بر پایه لجن فعال که نیازی به تعبیه ته نشینی اولیه در این فرایند نیست و در مقایسه با دیگر روش‌ها، نیاز به حجم و ابعاد بزرگتری خواهد بود و هوادهی در تصفیه فاضلاب بهداشتی از نوع عمقی می‌باشد.

طراحی تصفیه فاضلاب خانگی با فرایند IFAS یا فرایند تلفیقی

در طراحی تصفیه فاضلاب خانگی با فرایند IFAS یا فرایند تلفیقی، لجن فعال با رشد چسبیده از نوع ثابت؛ به منظور افزایش غلظت بیومس و همینطور استفاده از احجام کوچک‌تر در هنگام ساخت و اجرا مد نظر قرار می‌گیرد. در این روش باکتری‌های متروتروف در فاضلاب، باعث حذف مواد آلی خواهند شد و در نتیجه راندمان این فرایند افزایش خواهد یافت.هوای مورد نیاز برای باکتری های متروتروف توسط هواده یا بلوئر تامین و توسط دیفیوزرهای تعبیه شده در کف پکیج تصفیه بهداشتی تامین می‌گردد.

طراحی تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده از فرایند MBBR

روش دیگر در طراحی تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده از فرایند MBBR بر اساس فرایند رشد چسبیده از نوع متحرک است و با رشد میکرو ارگانیسم‌ها بر روی پکینگ مدیاهای متحرک (Carrier)؛ فضای اشغال شده توسط این پکیج، کمتر از فرآیند هوادهی گسترده خواهد بود و همچنین با وجود توزیع بار یکنواخت و عدم نیاز به برگشت لجن از واحد ته نشینی، افت فشار کمتری را شاهد خواهیم بود. در این روش همین طور ابعاد واحد ته نشینی تصفیه فاضلاب بهداشتی نسبت به فرایندهای دیگر کوچکتر خواهد بود که شامل مزایایی در طراحی می‌باشد.

طراحی تصفیه فاضلاب بهداشتی با فرایند A2O

طراحی تصفیه فاضلاب بهداشتی با فرایند A2O که تلفیقی از روش بی هوازی، انوکسیک یا استفاده از نیترات و روش هوادهی است، با هدف حذف ازت و نیترات موجود در فاضلاب خانگی یا انسانی کاربرد دارد. این روش در تصفیه فاضلاب بهداشتی، روشی مرسوم نسبت به سایر روش‌های موجود می‌باشد.
بعد از انتخاب هریک از این فرایندهای تصفیه، فاضلاب وارد  واحد ته نشینی نهایی و سپس حوض کلرزنی شده تا کلیفرم‌های مدفوعی و باکتری‌های آن گندزدایی شوند.

شایان ذکر است که یکی از روش‌های گندزدایی که در این پکیج‌ها به کار برده می‌شود، کلرزنی است که نسبت به سایر روش‌های گندزدایی ارزان‌تر؛ اما راندمان پایین‌تری نسبت به حذف میکروب‌ها و عوامل بیماری زا دارد.

 

انواع سازه‌ها

تصفیه فاضلاب بهداشتی در شرکت فنی و مهندسی طرح و کار در ابعاد مختلف بصورت فلزی، بتنی و پلی اتیلنی دفنی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی می‌گردند. سایز تصفیه فاضلاب بهداشتی با در نظر گرفتن حجم فاضلاب تولیدی، ساعات کارکرد مجموعه‌های شهری، صنعتی، کارخانه‌ها، بیمارستانی، هتل‌ها و غیره و همینطور قابلیت استفاده از فاضلاب تصفیه شده در امور کشاورزی، استفاده مجدد از پساب، قابلیت تخلیه به آب‌های سطحی و عواملی دیگر مشخص می‌شود.

 

استانداردهای خروجی

فاضلاب شهری تصفیه شده خروجی از تصفیه بهداشتی می‌بایست قابلیت دفع به آب‌های سطحی را داشته باشد و یا جهت آبیاری در فضای سبز و محصولات زراعی به کار برده شود.

در همین راستا سازمان استاندارد محیط زیست ایران دستورالعمل زیر را منتشر نموده است:

ترکیب فاضلابتخلیه به چاه جاذب

تخلیه به آبهای سطحیمصارف کشاورزی و آبیاری

BOD5۳۰۳۰

۱۰۰

COD


۶۰۶۰۲۰۰

TSS


-

۴۰

۱۰۰

نیترات


۱۰

۵۰-در بعضی از پروژه‌ها، کارفرمایان به دنبال استفاده از فاضلاب بهداشتی تصفیه شده در سیکل‌های تولیدی خود می‌باشند که با در نظر گرفتن کیفیت آب مورد نظر، به وسیله تصفیه پیشرفته فاضلاب یا تصفیه ثانویه فاضلاب بهداشتی امکان پذیر می‌گردد. از رایج‌ترین این سیستم‌ها، استفاده از روش اولترافیلتراسیون در خروجی فاضلاب تصفیه شده می‌باشد.

 

کاربردهای پکیج تصفیه فاضلاب

فاضلاب بهداشتی در تمام دنیا، به عنوان یک منبع تجدیدپذیر محسوب می‌گردد. با استفاده از تصفیه فاضلاب، می‌توان علاوه بر استفاده در آبیاری و کشاورزی، کود و کمپوست بسیار مغذی را تولید نمود و با سرمایه گذاری بر روی پروژه‌های تصفیه فاضلاب شهری بزرگ، می‌توان علاوه بر تامین برق مصرفی تصفیه خانه، برق تولیدی مازاد را به شبکه برق کشور متصل نمود.
به علاوه با ادامه روند خشکسالی در کشور عزیزمان، استفاده از منابع تجدید پذیر مانند فاضلاب شهری، یکی از گزینه‌های جدی و موثر برای مقابله با این پدیده می‌باشد.