TARHOKAR Engineering CO 
Contact: (+98 21) 44010038 - 44042776  - 44079459
TARHOKAR CO

آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی شامل روشهای مختلفی همچون اسمز معکوس، اولترافیلتراسیون یا سختی گیر رزینی می باشد که به وسیله آن می توان آب شیرین مورد نیاز صنعتی یا آشامیدنی را تامین نمود. استفاده از انواع آبها در این روش مانند آب دریا، آب رودخانه، آب شور و یا فاضلاب تصفیه شده رایج می باشد.
دستگاه آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس
انواع آب شیرین کن صنعتی
آب شیرین کن های صنعتی بر اساس فرایند تولید طبقه بندی می شوند و شامل روشهای ذیل می باشند.
اولترافیلتراسیون UF ، نانوفیلتراسیون NF ، اسمز معکوس RO ، سختی گیر رزینی و سیستم تقطیر MED
 هر یک از این روشها بر اساس نوع آب ورودی و همچنین کاربرد نهایی آب تصفیه شده در صنایع به کار می روند.
 انواع آبهای در دسترس که می توان از آب شیرین کن صنعتی به منظور تصفیه آنها استفاده نمود شامل این موارد می باشند:
آب دریا، آب چاه کشاورزی، آب شور، آب آشامیدنی، رودخانه، سدها و فاضلاب تصفیه شده.
امروزه انواع آب شیرین کن دریایی در کشورهایی مانند عربستان به کار رفته است. کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع آب شیرین با استفاده از این روش قادر به تولید حجم زیادی آب کشاورزی مورد نیاز خود هستند. همچنین در تمام کشورهای دنیا از انواع آب شیرین کن صنعتی به منظور تولید آب دیگ بخار، آب نرم مورد نیاز در فرایندهای تولیدی و غذایی و همچنین آب آشامیدنی استفاده می شود.
 یکی از مهمترین انواع آب شیرین کن صنعتی، سیستم اسمز معکوس می باشد. آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس، آب با کیفیت بسیار عالی و شوری پایین را فراهم می نماید به علاوه هزینه های راهبری و نگهداری پایینی دارد. در این روش، واحد پیش تصفیه مسئولیت حذف ذرات معلق، کدورت، عوامل آلی و میکروبی را برعهده دارد و واحد اسمز معکوس که شامل ممبران های غشایی می باشد املاح محلول و شوری آب TDS را کاهش می دهد.

قیمت آب شیرین کن صنعتی
هزینه تمام شده آب شیرین کن صنعتی بیش از همه به میزان دبی آب مورد نیاز، شوری آب ورودی و روش تصفیه آن بستگی دارد. به صورت کلی یک واحد شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس شامل پمپ خوراک، فیلتر شنی و کربنی، میکروفیلتر، پمپ فشار قوی، ممبران و پکیج تزریق مواد شیمیایی می باشد. هر چه که تعداد واحدهای تصفیه و همچنین ظرفیت آنها بیشتر باشد، قیمت آن نیز افزایش می یابد.
از سوی دیگر اگر آلودگی ها و یا شوری آب خام بالا باشد به طبع قیمت آب شیرین کن نیز افزایش می یابد. زیرا حذف عوامل آلاینده در پیش تصفیه آب اهمیت بیشتری می یابد، همچنین شوری آب سبب می گردد که فشار پمپ و در نتیجه توان پمپ افزایش یابد. به صورت کلی روش اسمز معکوس که مهمترین نوع آب شیرین کن صنعتی می باشد به وسیله غشا نیمه تراوا می تواند مولکولهای آب را به علت اندازه کوچکتر عبور دهد و تا 99 درصد املاح، باکتری و ذرات را حذف نماید. بنابراین هرچه شوری آب بیشتر باشد نیاز به فشار بالاتری برای انجام این مراحل وجود دارد.