شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 44042776 - 44010038 (021)
طرح و کار

اقتصاد آب و فاضلاب

نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بند ب تبصره 6بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1398 کل کشور را تصویب کردند.
نمایندگان در این بند مقرر کردند: 100درصد وجوه دریافتی تا سقف 965 میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص ‌یابد. با تصویب مجلس ، 20‌درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و 80‌درصد برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.
نمایندگان بند ه تبصره 6 بخش هزینه ای نیز مقرر کردند: دستگاه های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. براساس این مصوبه، دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.
مجلس همچنین تصویب کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر 6 ماه یک‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. طبق این مصوبه عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند: منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص 100درصد آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و جابه جایی تیر برق روستاها مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی در منطقه سیستان صرف می شود.